Testna stran
Testna stran

Upravljalec lahko na spletni strani www.mlekarnaceleia.si objavi moje naslednje osebne podatke iz moje prijave na Kolesarski maraton Zelene doline: ime in priimek; letnica rojstva ter informacija o plačilu startnine.
Strinjam se, da upravljavec osebnih podatkov mojo GSM telefonsko številko uporabi za namen neposrednega trženja, kar pomeni za namen pošiljanja obvesti o bodočih kolesarskih maratonih, ki jih organizira upravljavec oz. o drugih prireditvah.
Strinjam se, da upravljavec osebnih podatkov moj naslov elektronske pošte uporabi za namen neposrednega trženja, kar pomeni za namen pošiljanja obvesti o bodočih kolesarskih maratonih, ki jih organizira upravljavec oz. o drugih prireditvah.

Upravljalec osebnih podatkov je MLEKARNA CELEIA, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče. Zbrani osebni podatki bodo uporabljeni v obsegu, za katerega je podano soglasje. Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika. Hranijo in obdelujejo se do vašega preklica. Kadarkoli lahko prekličete soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Pravico imate zahtevati (a) potrditev obdelave vaših osebnih podatkov in vse okoliščine v zvezi s takšno obdelavo, (b) popravek netočnih osebnih podatkov, (c) izbris osebnih podatkov pod pogoji iz veljavne zakonodaje (»pravica do pozabe«), (d) omejitev obdelave osebnih podatkov. Svoje pravice izvršujete pri upravljalcu osebnih podatkov in sicer preko elektronskega naslova maraton@mlekarna-celeia.si ali na brezplačni telefonski številki 080 12 07. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito.