Sodelavcem omogočamo optimalne pogoje za delo in razvoj.
Odličnost je del nas in ustvarjalnost je naš način življenja.

Poslovna uspešnost Mlekarne Celeia temelji na zavzetosti in znanju zaposlenih, saj je naše delo prepleteno z mnogimi izzivi. Zavedamo se, da je v poslovnem okolju, kjer so spremembe edina stalnica, človeški kapital osnovna konkurenčna prednost. Zato si prizadevamo za ustvarjanje delovnega okolja, v katerem delovne zahteve in rezultate združujemo z zadovoljstvom in dobrimi medsebojnimi odnosi. Naša prizadevanja potrjuje tudi leta 2015 prejeti polni certifikat Družini prijazno podjetje.

V Mlekarni Celeia cenimo znanje in spodbujamo ustvarjalnost. Sodelavcem omogočamo optimalne pogoje za delo in razvoj. Odličnost je del nas in ustvarjalnost je naš način življenja. Veljamo za zanesljivega poslovnega partnerja, ki nenehno skrbi za atraktivnost svojega programa. Delujemo v razmeroma zreli, a hitro spremenljivi panogi, kjer je mogoče zmagovati le z znanjem, inovativnostjo in s pripadnimi ter kreativnimi sodelavci. Za Mlekarno Celeia je pomemben vsak posameznik, še posebej zaposleni s podjetniško miselnostjo, ki z zagnanostjo in inovativnostjo pripomorejo k boljšim izdelkom ter boljši organizaciji poslovanja. Dinamiko zagotavljanja kadrovskih virov usklajujemo s potrebami poslovanja.

Če vas zanima delo v družbi, ki s ponosom zre v prihodnost in ji poslovni izzivi predstavljajo priložnost, pošljite svoj življenjepis na naslov: alenka.selic@mlekarna-celeia.si