Laboratorij Celeia

Mlekarna Celeia je podjetje z dolgoletno tradicijo predelave mleka, prav tako pa tudi laboratorij, saj je le ta v mlekarni prisoten že od samega začetka. Na obstoječi lokaciji v Arji vasi se nahaja od leta 1986 v sklopu proizvodnega dela obrata v prvem nadstropju.

Že v letu 1986 je bil laboratorij opremljen z analiznimi aparati za merjenje kemijskih parametrov v mleku (Milkoscan, FOSS), v letu 1994 pa še z analiznima aparatoma za štetje somatskih celic in skupnega števila mikroorganizmov (Bactoscan).

Laboratorij pri delu sledi svojim ciljem in s tem zagotavlja:

 • kakovost,
 • točnost,
 • nepristranskost,
 • zaupnost in
 • sledljivost rezultatov.

Uporabljamo metode, ki so standardizirane, ter referenčne materiale preverjene kvalitete. Redno servisiramo in obnavljamo opremo, vzdržujemo stabilne pogoje okolja ter skrbimo za usposobljenost in motiviranost kadrov. Vsi zaposleni se zavedajo pomembnosti svojih prispevkov za delovanje celotnega sistema kakovosti. Seznanjeni so z vsebino poslovnika in cilji, ki so opredeljeni v politiki kakovosti.

V Sloveniji med drugim sodelujemo s:

 • Slovensko akreditacijo (SA),
 • Inštitutom za mlekarstvo in probiotike,
 • Slovenskim inštitutom za standardizacijo (SIST),
 • Nacionalnim veterinarskim inštitutom,
 • Kmetijskim inštitutom Slovenije (KIS).

V tujini pa z:

 • International Diary Federation (IDF),
 • International Standards Organisation (ISO),
 • Deutsches Referenzbüro für Lebensmittel-Ringversuche und Referenzmaterialien (DRRR),
 • Milk/Diary Institute Dr. Hüfner (MIH).

Laboratorijske storitve

Analize surovega mleka

Preiskave surovega mleka opravljamo za komercialne potrebe (plačevanje mleka) ter za izvajanje zahtev uredbe ES 853/04 za izpolnjevanje meril surovega mleka.

Laboratorij – Celeia je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-083 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025).

V laboratoriju za analize surovega mleka na željo naročnika opravljamo naslednje preiskave (akreditirane metode so označene z **):

 • določanje skupnega števila mikroorganizmov z metodo pretočne citometrije (PM-3, 3. izd.) **;
 • določanje vsebnosti mlečne maščobe, beljakovin in laktoze v mleku z metodo infrardeče spektrometrije po standardu ISO 9622:2013 (IDF 141:2013) **;
 • ugotavljanje zmrziščne točke mleka z metodo infrardeče spektrometrije (PM-8, 5. izd.) **;
 • določanje vsebnosti uree in suhe snovi brez maščobe z metodo infrardeče spektrometrije;
 • ugotavljanje zmrziščne točke mleka s termistorsko metodo po standardu SIST EN ISO 5764:2009 (IDF 108:2009) **;
 • določanje števila somatskih celic z metodo pretočne citometrije po standardu SIST EN ISO 13366-2:2007 (IDF 148-2:2006) **;
 • ugotavljanje zaviralnih snovi v mleku z metodo Delvotest SP-NT (PM-18, 6. izd.) **;
 • določanje antibiotikov v mleku s hitrimi presejalnimi metodami;
 • določanje aflatoksinov v mleku s hitrimi presejalnimi metodami.

Več o občutljivosti posameznih metod za ugotavljanje prisotnosti zaviralnih snovi v mleku, sledite TUKAJ.

Vzpostavljena je mreža sodelovanja z organizatorji odkupa mleka in Kmetijskim inštitutom Slovenije (KIS). Na željo naročnika/lastnika živali lahko laboratorij rezultate analiz posreduje lokalnemu/hišnemu veterinarju, kateremu smo na voljo tudi za dodatno obrazložitev rezultatov in izmenjavo izkušenj.

Embalaža za vzorčenje surovega mleka

Vzorce sprejemamo tako v povratni (Bartec) embalaži, ki je opremljena s črtno kodo, kot tudi v nepovratni embalaži. Laboratorij omogoča tudi termodezinfekcijo povratne embalaže.

Identifikacija povzročiteljev mastitisa z metodo qPCR

PathoProof™ Mastitis Complete-16 PCR Assay je metoda, namenjena odkrivanju mikrobnih povzročiteljev mastitisa v vzorcih kravjega mleka. Gre za metodo, ki temelji na verižni reakciji s polimerazo v realnem času (real-time PCR) in omogoča identifikacijo 15 najpogostejših povzročiteljev mastitisa ter prisotnost β-laktamaznega gena, odgovornega za penicilinsko rezistenco bakterije Staphylococcus aureus. Identifikacija povzročitelja mastitisa je pomembna, saj se ukrepi in zdravljenje infekcij razlikujejo glede na povzročitelja. Ko povzročitelja enkrat poznamo, so lahko kontrolni ukrepi ciljno oblikovani.

Namen metode

 • odkrivanje povzročiteljev akutnega mastitisa,
 • odkrivanje povzročiteljev subkliničnega mastitisa (v povezavi s povišanim številom somatskih celic),
 • odkrivanje kužnih latentnih povzročiteljev mastitisa v čredi in
 • preventivno ugotavljanje prisotnosti povzročiteljev mastitisa (npr. pred cepljenjem živali proti povzročitelju, pred nakupom/vključitvijo nove živali v čredo, pred predvideno presušitvijo živali…).

Prednosti metode

 • točnost in zanesljivost rezultatov,
 • možnost analiziranja konzerviranih in zamrznjenih vzorcev,
 • hitra diagnostika brez kultivacije mikroorganizmov- od vzorca do rezultatov v samo 4 urah in
 • možnost proporcionalnega določanja mikroorganizmov v primeru več različnih povzročiteljev.

Vzpostavljena je mreža sodelovanja z organizatorji odkupa mleka in Kmetijskim inštitutom Slovenije (KIS). Na željo naročnika/lastnika živali lahko laboratorij rezultate analiz posreduje lokalnemu/hišnemu veterinarju, kateremu smo na voljo tudi za obrazložitev rezultatov in izmenjavo izkušenj.

Analize mlečnih izdelkov

Na področju analiz mlečnih izdelkov za zunanje naročnike opravljamo naslednje analize:

 • SIRI – določevanje vsebnosti maščobe, beljakovin, suhe snovi, maščobe v suhi snovi, NaCl v mlečnih izdelkih,
 • SKUTA – določevanje vsebnosti maščobe, beljakovin, suhe snovi, maščobe v suhi snovi, pH in
 • FERMENTIRANI MLEČNI IZDELKI (JOGURTI, KISLO MLEKO, KISLA SMETANA) – določevanje vsebnosti maščobe, beljakovin, pH, viskoznost.

 

 

Kontakti

Vodja kontrole in kakovosti
mag. Tanja Veselko Vinko, dr. vet. med.

Vodja laboratorija
Nina Hostnik univ. dipl. mikrobiolog

Laboratorij
Telefon: 03 713 38 96/74
Telefax: 03 713 38 69
e-mail: info@mlekarna-celeia.si 

Delovni čas

Delovni čas laboratorija je od ponedeljka do petka, od 6h do 14h, vzorci pa se sprejemajo od 7h do 13h.

Izvedba analiz izven delovnega časa je možna po predhodnem dogovoru.