Laboratorij Celeia

Mlekarna Celeia je podjetje z dolgoletno tradicijo predelave mleka, prav tako pa tudi laboratorij, saj je le ta v mlekarni prisoten že od samega začetka. Na obstoječi lokaciji v Arji vasi se nahaja od leta 1986 v sklopu proizvodnega dela obrata v prvem nadstropju.

Že v letu 1986 je bil laboratorij opremljen z analiznimi aparati za merjenje kemijskih parametrov v mleku (Milkoscan, FOSS), v letu 1994 pa še z analiznima aparatoma za štetje somatskih celic in skupnega števila mikroorganizmov (Bactoscan).

Laboratorij – Celeia je leta 2007 pridobil Akreditacijsko listino Slovenske akreditacije pod številko LP-083, kot preskuševalni laboratorij.
Seznam akreditiranih metod je objavljen na spletni strani SA. Laboratorij s polno odgovornostjo izvaja svoje dejavnosti in pri tem upošteva vse relevantne zahteve standarda ISO/IEC 17025:2005, tehnične standarde za preskusne metode (ISO, IDF), standarde za kakovost ter vodila Slovenske akreditacije. Tako zadovoljuje potrebe stranke, zahteve akreditacijskega organa ter zakonodajne oblasti za pooblastitev izvajanja analiz.

Laboratorij pri delu vedno upošteva in sledi svojim ciljem:

 • kakovost,
 • natančnost,
 • točnost,
 • nepristranskost,
 • sledljivost rezultatov.

Uporabljamo metode, ki so standardizirane, ter referenčne materiale preverjene kvalitete. Redno servisiramo in obnavljamo opremo, vzdržujemo stabilne pogoje okolja ter skrbimo za usposobljenost in motiviranost kadrov. Vsi zaposleni se zavedajo pomembnosti svojih prispevkov za delovanje celotnega sistema kakovosti. Seznanjeni so z vsebino poslovnika in cilji, ki so opredeljeni v politiki kakovosti.

V Sloveniji med drugim sodelujemo s:

 • Slovensko akreditacijo (SA),
 • Inštitutom za mlekarstvo in probiotike,
 • Slovenskim inštitutom za standardizacijo (SIST),
 • Nacionalnim veterinarskim inštitutom,
 • Kmetijskim inštitutom Slovenije (KIS).

V tujini pa z:

 • International Diary Federation (IDF),
 • International Standards Organisation (ISO),
 • Deutsches Referenzbüro für Lebensmittel-Ringversuche und Referenzmaterialien (DRRR),
 • Milk/Diary Institute Dr. Hüfner (MIH).

Laboratorijske storitve

Embalaža za vzorčenje surovega mleka

Vzorce sprejemamo tako v povratni (Bartec) embalaži, ki je opremljena s črtno kodo, kot tudi v nepovratni embalaži. Laboratorij omogoča tudi termodezinfekcijo povratne embalaže.

Identifikacija povzročiteljev mastitisa z metodo qPCR

PathoProof™ Mastitis Complete-16 PCR Assay je metoda, namenjena odkrivanju mikrobnih povzročiteljev mastitisa v vzorcih kravjega mleka. Gre za metodo, ki temelji na verižni reakciji s polimerazo v realnem času (real-time PCR) in omogoča identifikacijo 15 najpogostejših povzročiteljev mastitisa ter prisotnost β-laktamaznega gena, odgovornega za penicilinsko rezistenco bakterije Staphylococcus aureus. Identifikacija povzročitelja mastitisa je pomembna, saj se ukrepi in zdravljenje infekcij razlikujejo glede na povzročitelja. Ko povzročitelja enkrat poznamo, so lahko kontrolni ukrepi ciljno oblikovani.

Namen metode

 • odkrivanje povzročiteljev akutnega mastitisa,
 • odkrivanje povzročiteljev subkliničnega mastitisa (v povezavi s povišanim številom somatskih celic),
 • odkrivanje kužnih latentnih povzročiteljev mastitisa v čredi,
 • preventivno ugotavljanje prisotnosti povzročiteljev mastitisa (npr. pred cepljenjem živali proti povzročitelju, pred nakupom/vključitvijo nove živali v čredo, pred predvideno presušitvijo živali…).

Prednosti metode

 • točnost in zanesljivost rezultatov
 • možnost analiziranja konzerviranih in zamrznjenih vzorcev
 • hitra diagnostika brez kultivacije mikroorganizmov- od vzorca do rezultatov v samo 4 urah
 • možnost proporcionalnega določanja mikroorganizmov v primeru več različnih povzročiteljev.

Vzpostavljena je mreža sodelovanja z organizatorji odkupa mleka in Kmetijskim inštitutom Slovenije (KIS). Na željo naročnika/lastnika živali lahko laboratorij rezultate analiz posreduje lokalnemu/hišnemu veterinarju, kateremu smo na voljo tudi za obrazložitev rezultatov in izmenjavo izkušenj.

Analize surovega mleka

Preiskave surovega mleka opravljamo za komercialne potrebe (plačevanje mleka) ter za izvajanje zahtev uredbe ES 853/04 za izpolnjevanje meril surovega mleka.

V laboratoriju za analize surovega mleka na željo naročnika opravljamo naslednje preiskave:

 • določanje skupnega števila mikroorganizmov z metodo pretočne citometrije,
 • določanje kemijske sestave mleka (vsebnost mlečne maščobe, beljakovin, laktoze, z metodo infrardeče spektrometrije) po standardu ISO 9622,
 • določanje vsebnosti uree, suhe snovi brez maščobe in zmrziščne točke z metodo infrardeče spektrometrije,
 • določanje skupnega števila somatskih celic z metodo pretočne citometrij po standardu ISO 13366-2,
 • določanje zmrziščne točke s termistorsko metodo po standardu ISO 5764,
 • določanje zaviralnih snovi v mleku z metodo detekcije inhibicije rasti mikroorganizmov,
 • določanje antibiotikov v mleku s hitrimi presajalnimi metodami,
 • določanje aflatoksinov s hitrimi presajalnimi metodami.

Analize mlečnih izdelkov

Na področju analiz mlečnih izdelkov za zunanje naročnike opravljamo naslednje analize:

 • SIRI – določevanje vsebnosti maščobe, beljakovin, suhe snovi, maščobe v suhi snovi, NaCl v mlečnih izdelkih;
 • SKUTA – določevanje vsebnosti maščobe, beljakovin, suhe snovi, maščobe v suhi snovi, pH;
 • FERMENTIRANI MLEČNI IZDELKI (JOGURTI, KISLO MLEKO, KISLA SMETANA) – določevanje vsebnosti maščobe, beljakovin, pH, viskoznost*.

*Viskoznost izdelkov merimo z viskozimetrom proizvajalca Brookfield.

 

Kontakti

Vodja kontrole in kakovosti
mag. Tanja Veselko Vinko, dr. vet. med.

Vodja laboratorija
Damjana Stopar

Strokovni sodelavec
Nina Hostnik univ. dipl. mikrobiolog

Laboratorij
Telefon: 03 713 38 56/74
Telefax: 03 713 38 69
e-mail: info@laboratorij-celeia.si

Delovni čas

Delovni čas laboratorija je od ponedeljka do petka, od 6h do 14h, vzorci pa se sprejemajo od 7h do 13h.

Izvedba analiz izven delovnega časa je možna po predhodnem dogovoru.