Prav zaradi zaupanja v opravljeno delo in partnerskega sodelovanja v Mlekarni Celeia proizvajamo odlične mlečne izdelke, in to izključno iz mleka, odkupljenega na domačem območju.

Kmetija Lukman, po domače pri Malik
Kmetija Pečečnik
Kmetija Rakun, po domače pri Trap
Kmetija Satler, po domače pri Jajčnik
Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga
Kmetijska zadruga Šaleška dolina
Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah
Kmetijska zadruga Šentjur
Kmetijsko gozdarska zadruga Slovenske Konjice
Kmetijska zadruga Laško
Mlekarska zadruga Arja vas
Hmezad Kmetijska zadruga Gotovlje
Kmetijska zadruga Polzela
Kmetijska zadruga Celje
Kmečka zadruga Sevnica
Kmetijska zadruga Šempeter
Kmetijska zadruga Vransko
Hmezad Kmetijska zadruga Braslovče
Hmezad KZ Petrovče
Kmetijska zadruga Savinjska dolina
Kmetijska zadruga Izlake