Zaposleni

V Mlekarni Celeia se zavedamo, da kakovost ustvarjamo ljudje – zaposleni. Skrbimo za njihovo usposobljenost in osebnostni razvoj, jih spodbujamo k inovativnosti ter jim omogočamo varne in zdrave delovne razmere. Upoštevamo temeljna načela varnosti in zdravja pri delu. Ocenjujemo tveganja, ki izhajajo iz delovnega okolja, in obvladujemo nevarnosti že pri samem viru. Z vključevanjem tehničnega napredka pri posodabljanju delovnih procesov zvišujemo raven varnosti. Spodbujamo zavedanje, da je ohranjanje vitalnosti narave dolžnost in odgovornost slehernega zaposlenega, pa tudi tistih, ki za nas opravljajo storitve.

Uporabniki

Naše delo v Mlekarni Celeia je osredotočena na potrošnike. Njihovo zadovoljstvo nam pove, da proizvajamo prave, varne in kakovostne izdelke. Za nas je pomembna hitra odzivnost na njihovo mnenje in pritožbe ter dobra komunikacija, za kar se trudimo vsi zaposleni.

V zavedanju družbene odgovornosti in skrbi za dobro počutje naših zvestih potrošnikov smo naredili korak naprej. Vsako leto zadnjo soboto v avgustu organiziramo rekreativni kolesarski maraton. S kolesom, v prijetni družbi, v Logarsko dolino.

Okolje

V Mlekarni Celeia aktivno prispevamo k ohranjanju okolja. Prizadevamo si za premišljeno in varčno izrabo naravnih virov. V proizvodnji uporabljamo okolju prijazne tehnologije in se trudimo, da bi z zmanjšanjem odpadkov ter manjšo porabo vode in energije čim manj obremenjevali okolje.

Sprejeta okoljska politika Mlekarne Celeia je politika vseh zaposlenih. V njej izražamo osnovna načela naše okoljevarstvene miselnosti. S proaktivnim notranjim in zunanjim komuniciranjem, ozaveščanjem in usposabljanjem razvijamo ekološko zavest vseh udeležencev v poslovnem procesu.

Sponzorstva

V Mlekarni Celeia so poleg proizvodnje odličnih mlečnih izdelkov pomembni tudi projekti, s katerimi pripomoremo k razvoju družbenega življenja. Z okoljem, v katerem poslujemo, želimo aktivno sodelovati in pripomoči k pozitivnim spremembam in boljšemu življenjskemu standardu ljudi.

S sponzorstvi in donacijami podpiramo razne projekte na socialnem, kulturnem, športnem, izobraževalnem in humanitarnem področju. Smo tudi glavni organizator rekreativnega kolesarskega maratona Zelene Doline z željo, poskrbeti za vse, ki prisegajo na zdrav način življenja.