Smo največja mlekarna v slovenski lasti, ponudnica kakovostnih svežih izdelkov iz slovenskega mleka, proizvedenega brez gensko spremenjenih organizmov. Postati hočemo najuspešnejša slovenska mlekarna, želimo ostati med vodilnimi ponudniki v Sloveniji in pomemben ponudnik na ključnih tujih trgih. Za kupce vseh generacij, ki so aktivni in skrbijo za svoje zdravje, bomo prepoznaven ponudnik kakovostnih in inovativnih izdelkov.

Vzdržujemo partnerske odnose s svojimi lastniki, ki so tudi naši dobavitelji, in se trudimo za njihovo zadovoljstvo. Obenem Mlekarni Celeia zagotavljajo višjo kakovost osnovne surovine po standardu, ki je potreben za zagotavljanje višje kakovosti naših izdelkov. Zahtevano kakovost morajo dosegati vsi dobavitelji Mlekarne Celeia.

Naši osnovni cilji, ki nas zavezujejo in vodijo k poslovni odličnosti:

 • varnost in kakovost naših izdelkov ter kakovost storitev
 • višja kakovost osnovne surovine
 • rast obsega prodaje
 • izboljšanje tržnega deleža skupin izdelkov na trgih
 • zadovoljstvo potrošnikov, kupcev in zaposlenih
 • vpetost v ožje in širše okolje z omogočanjem zaposlitve ljudem in ohranjanjem vitalnosti lokalnih dobaviteljev mleka
 • izboljševanje produktivnosti
 • krepitev lastne blagovne znamke
 • dobiček in donosnost kapitala
 • uvajanje tehnologije in tehnoloških postopkov z minimalnim vplivom na okolje
 • intenzivno ločevanje, zmanjševanje količine odpadkov in racionalna uporabe energentov ter čistil
 • spoštovanje zakonskih zahtev iz varstva okolja, obvladovanje pomembnih okoljskih vidikov
 • izpolnjevanje varnostno-zdravstvene zakonodaje
 • zmanjševanje tveganja za nastanek poškodb ali zdravstvenih okvar delavcev
 • dosledna uporaba ustrezne delovne opreme, sredstev za delo in osebne varovalne opreme
 • ozaveščenost delavcev o nevarnostih, tveganjih in varnostnih ukrepih na delovnem mestu ter o dolžnostih in odgovornosti za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

 

Na vseh področjih poslovanja si prizadevamo za nenehne izboljšave in napredek.