Želimo ostati domača, napredna, uspešna in zaupanja vredna  zadružna mlekarna, ki ustvarja inovativne naravne izdelke vrhunske kakovosti.

Z odgovornostjo do naših kmetov, kupcev in zaposlenih, iz slovenskega mleka, brez vsebnosti GSO, proizvajamo izdelke, s katerimi gradimo zaupanje v našo blagovno znamko Zelene Doline ter krepimo lokalno in zadružno povezanost.

Naša usmeritev je osredotočena na potrošnike. Njihovo zadovoljstvo nam pove, da ustvarjamo prave, varne in kvalitetne izdelke. Za nas je pomembna hitra odzivnost na njihovo mnenje in pritožbe ter dobra komunikacija, za kar se trudimo vsi zaposleni.

Zavedamo se, da kakovost ustvarjamo ljudje – zaposleni, zato skrbimo za ustrezno usposobljenost, osebnostni razvoj, jih spodbujamo k inovativnosti in jim omogočamo varne in zdrave delovne pogoje. Spodbujamo zavedanje, da je ohranjanje vitalnosti narave dolžnost in odgovornost slehernega zaposlenega. Med zaposlene širimo kulturo varnosti živil.

Vzdržujemo partnerske odnose z našimi lastniki, ki so sočasno tudi naši dobavitelji ter se trudimo  izpolniti njihova pričakovanja. Dobavitelji Mlekarni Celeia zagotavljajo višjo kakovost osnovne surovine, kar nam omogoča, da proizvajamo izdelke blagovne znamke Zelene Doline, ki ponosno nosijo znak »Izbrana kakovost«.

Naši osnovni cilji, ki nas zavezujejo in vodijo k poslovni odličnosti so:

  • varnost in kakovost naših izdelkov ter kakovost storitev,
  • višja kakovost osnovne surovine,
  • rast obsega prodaje, izboljševanje tržnega deleža,
  • zadovoljstvo vseh deležnikov v verigi
  • izboljševanje produktivnosti,
  • krepitev lastne blagovne znamke,
  • dobiček in donosnost kapitala,
  • spoštovanje zakonskih zahtev iz varstva okolja; obvladovanje pomembnih okoljskih vidikov,
  • obvladovanje tveganj v procesih poslovanja, ki vplivajo na izboljšanje varnosti in zdravja vseh partnerjev.

Na vseh področjih poslovanja si prizadevamo za nenehne izboljšave in napredek.