Vizija

Postali bomo vzor lokalne in zadružne povezanosti

Smo domača, napredna, uspešna in zaupanja vredna zadružna mlekarna, ki ustvarja inovativne naravne izdelke, vrhunske kakovosti.

Poslanstvo

Naš navdih sta narava in mleko

S spoštovanjem tradicije slovenskega podeželja ustvarjamo povezanost, ki temelji na sodelovanju in trajnostnem odnosu do narave.

Z odgovornostjo do naših kmetov, kupcev in zaposlenih, iz slovenskega mleka, brez vsebnosti GSO, proizvajamo izdelke, s katerimi gradimo zaupanje v našo blagovno znamko.

Vrednote

Naše delo zaznamujejo vrednote kakovost, varnost živil, skrb za okolje ter zdravo in varno delovno okolje. Njihovo sporočilo je prepleteno z delom generacij, ki s pripadnostjo, skrbnostjo in iskrenostjo skrbijo za dolgoletno tradicijo rasti in razvoja domače živilskopredelovalne industrije. Smo največja zadružna mlekarna v slovenski lasti, ponudnica kakovostnih svežih izdelkov iz slovenskega mleka.

Blagovne znamke

V Mlekarni Celeia pestro ponudbo mleka in mlečnih izdelkov tržimo pod blagovnimi znamkami Zelene Doline, LCA, Oki Doki, Mythos, in Desert.

Izkaznica matične družbe

Firma: Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o.
Sedež: Arja vas 92, 3301 Petrovče
TRR: SI56 0242 6001 1425 485 (NLB d.d.)
SI56 0400 1004 8958 411 (Nova KBM d.d.)
SI56 3000 0000 1971 561 (Sberbank d.d.)
SI56 3500 1000 0218 259 (BKS Bank AG)
ID za DDV: SI92813020
Osnovni kapital: 3.266.852,87 EUR
Leto ustanovitve: Leta 1962
Pravni status: Družba z omejeno odgovornostjo
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Celju, 16.01.1990, vl.št. 063/10053600
Matična številka: 5150957
Telefon h.c.: +386 (03) 713 38 10
Elektronska pošta: info@mlekarna-celeia.si
Spletno mesto: www.zelenedoline.si

Zgodovina

Začetki naše mlekarne segajo v medvojna leta, ko so v manjših proizvodnih prostorih v središču mesta Celje začeli polniti mleko. Leta 1962 je mlekarna dobila večje proizvodne prostore v Medlogu pri Celju, kjer so bile dnevne zmogljivosti predelave 20.000 litrov mleka. V letu 1979 se je mlekarni pridružila še sirarna iz Šmarja.

Nato je bilo treba poiskati lokacijo za še večjo mlekarno in leta 1984 je proizvodnja stekla v idiličnem okolju v Arji vasi pri Petrovčah. Zaradi ekonomičnosti je bila leta 1996 tudi šmarska sirarna preseljena v Arjo vas ter obenem posodobljena in avtomatizirana strojna linija za izdelavo sirov. S tem je Mlekarna Celeia postala največji in najbolj avtomatiziran proizvajalec poltrdih sirov v Sloveniji.

Pravnoorganizacijsko se je družbeno podjetje na začetku devetdesetih preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo Hmezad Celeia, mlekarstvo, sirarstvo in čebelarstvo, s čimer se je preoblikovalo iz tedanjega podjetja v družbeni lastnini v podjetje z znanimi lastniki.

V oktobru 1995 se je preimenovalo v Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d. o. o., isti naziv ima podjetje še danes. Leta 1998 je bila zaključena investicija posodobitve in povečanja zmogljivosti polnilnih strojev za fermentirane izdelke ter linijo za razrez in konfekcioniranje sirov.

V pestri ponudbi mleka in mlečnih izdelkov je prišel čas za prenovo blagovne znamke Zelene doline. Poleg nove podobe izdelkov smo komunikacijo dodatno začinili s sloganom Naprej k naravi.

Siri Edamec, Trapist, Gauda, Šmarski Rok, Dolinar, Dimar in Oki Doki blagovne znamke Zelene doline nosijo označbo »Višja kakovost«. Za pridobitev te označbe je ključen proizvodni proces, ki poteka brez dodajanja konzervansov, tudi tistih, ki so po zakonu sicer dovoljeni. Certifikat »Višja kakovost« je bil podeljen leta 2011.

Leta 2012 smo slogan Naprej k naravi dodatno utrdili s certifikatom »Pridelano/proizvedeno brez GSO«. Skupaj z več kot 1.200 proizvajalci nam je uspelo zagotoviti sledljivost krmil. Zagotavljamo, da živali za oddajo mleka niso bile krmljene z rastlinami in krmnimi mešanicami, ki bi bile proizvedene iz gensko spremenjenih rastlin. Prav tako so dodatki v proizvodnji živil brez gensko spremenjenih organizmov.

Leto 2016 je za našo mlekarno prelomno leto. Investicija v proizvodni proces nam je omogočila začetek proizvodnje tekočih jogurtov v PET-embalažo doma v Arji vasi, medtem ko smo 28. oktobra uspešno izpeljali certifikacijo in vstop v shemo “Izbrana kakovost”.

Leto 2017 je bilo v znamenju praznovanja 30 let blagovne znamke ZELENE DOLINE. Izdelki blagovne znamke so plod tradicionalne kakovosti iz izključno slovenskega mleka.

Leto 2018 lahko opišemo kot leto velikih korakov. Predstavi se novi logotip Mlekarne Celeia, ki ga dopolnjuje novi slogan “Najboljši v naši naravi.” Investicija v proizvodnjo poltrdih sirov se nadaljuje s prenovo njihove podobe, ki zaživi v mesecu aprilu.

Upravljanje podjetja

Mlekarna Celeia je družba z omejeno odgovornostjo. Njeni večinski lastniki so kmetijske zadruge (17 kmetijskih zadrug).

Uprava podjetja je enočlanska (direktor). Direktor vodi kolegij, ki je sestavljen iz 11 članov.

Direktorja imenuje nadzorni svet za štiriletni mandat in je lahko po njegovem izteku ponovno imenovan.

Člani nadzornega sveta:

  • 7 predstavnikov kmetijskih zadrug
  • 4 predstavniki zaposlenih
  • 1 predstavnik dobaviteljev mleka