Kakovost mleka ima v naši mlekarni pomembno vlogo in je bistven parameter pri njegovem odkupu, predelavi v odlične mlečne izdelke in pri utrjevanju zaupanja potrošnikov. Ponosni smo, da odkupujemo mleko izključno na domačem slovenskem odkupnem območju. Naše mleko in naši mlečni izdelki so tako proizvedeni izključno iz slovenskega mleka, ki je pridelano brez gensko spremenjenih organizmov.

100% sledljivost »od kmetije do police«

Kmetija

Začetki zgodbe o našem mleku in mlečnih izdelkih se začenjajo na kmetiji. V Mlekarni Celeia sodelujemo z več kot 900 domačimi dobavitelji mleka. Ponosni smo na zavezo, da mleko odkupujemo izključno na domačem, slovenskem odkupnem območju. Naše dobavitelje mleka lahko spoznate tukaj.

Vhodna kontrola

Mleko od kmetije do mlekarne pripeljemo v avtocisternah. V mlekarni se zavedamo, kako pomembno vlogo imata doseganje in poznavanje kakovosti surovega mleka, zato njegovo kakovost v službi kontrole preverimo že ob samem prevzemu mleka v mlekarno.

Embalaža

Naše mleko in mlečne izdelke polnimo v skrbno izbrano embalažo. Uporabljen materiali so higiensko in zdravstveno neoporečni ter ne vplivajo na vonj in okus mlečnih izdelkov. Do konca roka uporabnosti mlečnega izdelka, ne smejo spremeniti nobenih svojih lastnosti. Z zgodbo, ki jo zapišemo na embalažo, potrošniku pomagamo pri izbiri najljubšega izdelka in okusa.

Analize in preiskave ter pokušanje

Kakovost spremljamo na vsakem koraku, vse od kmetije do mlečnega izdelka. Sodelavci v službi kontrole opravljajo mikrobiološke analize, analize somatskih celic, kemijske in fizikalne analize surovega mleka. Naši strokovnjaki skrbno preverjajo kakovost sestavin, ki jih uporabljamo v proizvodnem procesu.  Le malokdo pa ve, da vsak dan opravljamo senzorično pokušanje izdelkov dnevne proizvodnje in s tem potrdimo njihovo ustreznost še pred vstopom na trgovske police.

Sledljivost do police

S skrbnim sodelovanjem v vseh korakih dela, od kmetije do proizvodnje, od skladišča do potrošnika zagotavljamo proces sledljivosti. Vsak naš korak je zapisan in 100% sledljiv, vse do končnega izdelka. Tako lahko zagotovimo, da potrošnik vedno dobi le najboljše. Naša nagrada je zadovoljstvo potrošnika ob razvajanju z našimi kakovostnimi mlečnimi izdelki.

Certifikati

Izbrana kakovost Slovenije

Zaščitni znak »izbrana kakovost Slovenija« potrošnikom zagotavlja, da ima izdelek posebne lastnosti in jasno sporoča, da je redno kontroliran ter v celoti pridelan in predelan v Sloveniji.

Pridelano/proizvedeno brez GSO

Z zavedanjem, da potrošnikom zagotovimo najboljše iz narave, smo kot prvo živilskopredelovalno podjetje v Sloveniji pridobili certifikat “Pridelano/proizvedeno brez GSO”. Pridobljeni standard »Brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov« omogoča nadzorovan sistem certificiranja od proizvodnje osnovne surovine do končnega živila.

Siri Zelene Doline

Poltrdi siri Zelene Doline Edamec, Edamec z zelenim poprom, Trapist, Gauda, Šmarski Rok, Dolinar in Dimar so proizvedeni izključno iz slovenskega mleka najboljših kmetij in so ponosni nosilci oznake “višja kakovost”. Oznaka pomeni, da so proizvedeni brez konzervansov, tudi tistih, ki so sicer po zakonu dovoljeni.

IFS standard

IFS (International Featured Standards) Food je enovit standard, ki je namenjen oceni sistemov varnosti in kakovosti živil dobaviteljev po enotnem pristopu. Standard posebno pozornost posveča potrošniku in skrbi za nadzorovan sistem proizvodnje, da se s tem zagotovi kakovostne in varnostne proizvode..