Kolesarski maraton / Pravila in pogoji sodelovanja
Pravila in pogoji sodelovanja

Pravila in pogoji sodelovanja

 • 17. kolesarski maraton Zelene Doline je izključno rekreativnega značaja,
 • na prireditvi organizator ne bo meril časa, niti ne bo razvrščal udeležencev glede na dosežke,
 • vsi udeleženci vozijo na lastno odgovornost in s prijavo potrjujejo, da bodo upoštevali cestno-prometne predpise ter strogo spoštovati in upoštevati navodila policije ter redarjev,
 • organizator ne odgovarja za storjene prekrške ali za škodo oz. poškodbe, ki jo povzročijo udeleženci maratona oz. prometa sebi ali tretji osebi,
 • osebe, mlajše od 16 let morajo obvezno imeti polnoletnega spremljevalca. Za te osebe odgovarja spremljevalec. Vnesejo se podatki tako mlajšega od 16 let kot tudi podatki spremljevalca. Spremljevalec izrecno izjavlja, da je starš oz. skrbnik mlajšega od 16 let oz. da je od staršev / skrbnikov pridobil soglasje za udeležbo mlajšega od 1 osebe na tej prireditvi,
 • zaščitna čelada in spoštovanje ostalih predpisov je obvezno – vozi se po cestno-prometnih predpisih,
 • s prijavo na rekreativni kolesarski maraton prijavitelj potrdi, da je seznanjen s temi pravili in pogoji ter da jih v celoti sprejema,
 • organizator vsem udeležencem maratona zagotavlja: malico, pijačo in okrepčila na štirih okrepčevalnih postajah, ki bodo postavljene ob progi,
 • organiziran bo avtobusni prevoz (in tovornjak za kolesa) iz Logarske doline v Ljubno oz. v Arjo vas. To velja za sodelujoče, ki se bodo prijavili in poravnali startnino do 23. avgusta 2019. Avtobus bo odpeljal ob 15. uri.
 • Za varno izvedbo maratona je nujno primerno vreme. Če bo za 31. avgust 2019 napovedan dež oz. vreme, zaradi katerega bi lahko bila varnost udeležencev ogrožena, bo maraton izpeljan 7. septembra 2019. Če bi bila vremenska napoved neugodna tudi za 7. september 2019, bo organizator izvedbo maratona odpovedal. V primeru odpovedi bo organizator zainteresirano javnost ustrezno obvestil.


Udeleženec potrjuje tudi

 • da je zdrav in vsestransko pripravljen na maraton in zdravstveno sposoben prevoziti traso na maratonu
 • da je seznanjen, da je prireditev javna in da bodo na prireditvi prisotni snemalci, fotografi in ostali, ki beležijo potek prireditve. Vsi tako pridobljeni materiali (fotografije, posnetki) se lahko objavijo v sredstvih javnega obveščanja ter za namene promocije Mlekarne Celeia, d.o.o. ter izdelkov Mlekarne Celeia, d.o.o. Sodelujoči se s tem strinjajo in iz tega naslova do organizatorja nimajo nobenih zahtevkov.
 • ne bo uveljavljal kakršnegakoli zahtevka proti organizatorju v primeru nastanka škode ali poškodbe povzročene sebi ali tretji osebi, ki bi jih utrpel v zvezi z udeležbo na tej prireditvi
 • da s prijavo potrjuje, da so podani podatki resnični in da je seznanjen s pogoji razpisa in se z njimi strinja,
 • je seznanjen, da lahko organizator ta pravila in pogoje sodelovanja kadarkoli spremeni, eventualne spremembe pa bodo objavljene na spletni strani www.mlekarnaceleia.si

Prosimo, spoštujete naravo! Ne odmetavajte ovojev energijskih ploščic in pijač na cesto!

Za za vprašanja v zvezi s kolesarskim maratonom smo vam na voljo na maraton@mlekarna-celeia.si