Zaključuje se jubilejno leto ob 80. obletnici Mlečne ceste

Pogovori z nekdanjimi zaposlenimi dajejo vpogled v inovativnosti polna desetletja, ki so poganja razvoj slovenske živilske industrije

Arja vas, 28. december – Mlekarna Celeia zaključuje niz dogodkov in aktivnosti, s katerimi so obeležili 80 let organiziranega odkupa slovenskega mleka v okviru Mlečne ceste. Ponovna obuditev legendarnih jogurtov, kot sta bila LCA Unisex in Velikonočni jogurt, številni novi izdelki in povezovanje več kot 600 kmetij z najboljšim slovenskim mlekom so porok za vstop v novo, uspešno mlečno leto. Ob bok aktivnostim pa v teh prazničnih dneh dodajajo še spomine nekdanjih zaposlenih, kot je bil dr. Nikola Taboršak, na delo v Mlekarni Celeia.

V Mlekarni Celeia so že od začetka leta večino svojih aktivnosti povezovali s častitljivo obletnico – 80 let organiziranega odkupa slovenskega mleka v okviru Mlečne ceste. V njo je konec leta 2022 povezanih več kot 600 kmetij iz Savinjske, Šaleške, Koroške, širše Celjske in Kozjanske regije: »Čeprav razmere niso lahke, s pogledom naprej dokazujemo, da vemo, kaj želimo. Prav zato smo v letu 2022 domačemu kupcu ponudili še več izjemnih izdelkov iz najboljšega mleka slovenskih kmetij brez GSO, nadaljevali z vpeljavo trajnostnih, do okolja prijaznih tehnologij v našo proizvodnjo in seveda zasledovali cilj čim boljše poslovne učinkovitosti,« misli ob koncu leta povzema direktor Mlekarne Celeia Vinko But.

Začetki delovanja Mlekarne Celeia segajo v čas 2. svetovne vojne, intenzivnejši razvoj pa se je začel v povojnem času. Danes je to največja mlekarna v slovenski lasti, ki odkupuje in predeluje le slovensko mleko, ki je v celoti brez gensko spremenjenih organizmov. Številni izdelki nosijo tudi certifikat Izbrana kakovost Slovenija: »Naša zavezanost k tradiciji in kakovosti je vpeta tudi v številne nove izdelke, ki smo jih kupcem ponudili letos, kot sta naprimer napitek iz sirotke LCA Imuno in paleta novih senenih sirov z okusi, ki so bili nagrajeni tudi na letošnji Agri,« razlagajo v Mlekarni Celeia. Kupce so letos razveselili tudi z legendarnimi produkti iz preteklosti: »Na police smo ponovno postavili za takratne čase revolucionirano osvežujoč LCA Unisex in praznični Velikonočni jogurt, ki pa ima svojega naslednika v še danes izjemno priljubljenem in vsako leto težko pričakovanem Božičnem jogurtu. Jubilejno leto smo letos zaključili v dobrodelnem duhu, saj smo se poleg spominjanja naših začetkov, pred decembrskimi prazniki spomnili tudi na posameznike in družine v stiski. Zato smo v dobrodelnem duhu, skupaj s celotnim kolektivom zbrali sredstva, ki smo jih namenili 28- urnem dobrodelnem maratonu Radia 1.« še dodajajo.

Preteklost Mlekarne Celeia so poleg vsem vidnih, prepoznavnih izdelkov ustvarjali predvsem ljudje in eden takšnih je dr. Nikola Taboršak, danes v upokojeni in v Zagrebu živeči doktor biotehnologije. V mlekarno je prišel leta 1973 in ostal s podjetjem povezan vse do leta 1997. V svojih živahnih spominih na čas, preživet v Arji vas pa predvsem izpostavlja: »To so bili drugačni časi, vedno smo se borili in iskali nove možnosti. Velikokrat je nad podjetjem visela grožnja o težkem finančnem položaju. Vendar iznajdljivost, strast, verjeti v zastavljene cilje… to so bile lastnosti, ki so takratno ekipo vodile skozi čeri, ki jih je nastavljalo življenje«.

Na inovativnost takratne ekipe v 70ih letih zgovorno kaže nagradna igra zbiranja pokrovčkov, s katero so dosegli izjemno rast povpraševanja po jogurtih, a so bili hkrati deležni zgražanja strokovne javnosti, saj oglaševanje hrane ni bilo v navadi in je bilo zato nezaželeno. Morda še pomembnejša inovativnost pa se kaže v rešitvi za zmanjšano porabo energije pri pripravi slanice, ključne v proizvodnji sira. Ne sam, ne podjetje rešitve ni nikoli patentiralo in zato so jo do danes kopirali že mnogi: »Tako je bila naša rešitev večkrat kopirana in izvedena v drugih mlekarnah, brez odškodnine slovenskim inovatorjem.  Konkurenca je pač brezplačno prišla do izboljšav in zniževanja stroškov,« še dodaja nekdanji zaposleni Mlekarne Celeia dr. Nikola Taboršak.