Vključitev v shemo kakovosti za kmetijske proizvode in živila »Izbrana kakovost Slovenije«

Cilji:

Ponuditi trgu in potrošniku mleko ter mlečne izdelke, ki ustrezajo zahtevam po specifikaciji oznake »Izbrana kakovost Slovenije«

Pričakovani rezultati:

Shema izbrana kakovost Slovenije je garancija, da je živilo pridelano in predelano v Sloveniji, kar bi potrošnika prepričalo k večjemu zaupanju in večji potrošnji označenih proizvodov.

Povzetek:

Mlekarna Celeia ima organiziran odkup mleka v pridelavo katerega so vključene kmetije, ki ustrezajo zahtevam po specifikaciji »Izbrana kakovost Slovenije«. Označba »Izbrana kakovost Slovenije« za mleko in mlečne izdelke je namenjena označevanju živil iz sektorja pridelave in predelave mleka, katerega osnovna surovina je pridelana in predelana v Sloveniji. Znak zagotavlja tudi, da ima izdelek posebne lastnosti ter da je redno kontroliran.

Glavne dejavnosti: Zaključen krog od kmeta do potrošnika, ki vsebuje: izobraževanje, vključenost pridelovalcev in predelovalcev mleka ter certificiranje vseh členov v verigi po specifikaciji »izbrana kakovost«.

POVEZAVE:

– spletna stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

– spletna stran programa razvoja podeželja (program-podezelja.si/)