Svetovni dan Zemlje

Danes, 22. 4. 2023, po celem svetu praznujemo dan Zemlje. Ta dan je namenjen dvigovanju zavesti o pomembnosti okolja in o njegovem varovanju. K varovanju okolja sodi tudi pravilno ločevanje odpadkov.

Odpadke ustvarjamo vsi. Tako končni potrošniki, tj. fizične osebe, kot podjetja in drugi poslovni subjekti. Zato vsi skupaj, tudi sodelavke in sodelavci Mlekarne Celeia delimo zavezo, da jih ustvarimo manj in z njimi ravnamo odgovorno. S ciljem zavzeti odgovorni odnos do odpadkov smo se kot podjetje, Mlekarna Celeia, povezali s podjetjem Slopak katerega dejavnost je ustrezno ravnanje z odpadno embalažo.

Podjetje Slopak odlikujejo vrednote #strokovnost, #povezovanje, #kakovost, #doslednost, #celovitost, #vztrajnost

S skupnim sodelovanjem utrjujemo zavedanje, da imamo en planet, eno okolje, eno naravo. Hkrati pa skupaj pišemo povabilo: »Bodimo do narave spoštljivi in jo negujmo. Le na ta način lahko naravo ohranjamo ter v središče postavimo življenje.«