Razpis – nakup ventilatorjev

Mlekarna Celeia, Arja vas 92, 3301 Petrovče na podlagi internega sklepa za izvajanje ukrepov za dobrobit živali objavlja prvi razpis za rejce, od katerih preko Kmetijskih Zadrug odkupuje mleko.

Predmet razpisa je sofinanciranje prezračevalnih sistemov ( ventilatorjev in krmilne enote) za izboljšanje pogojev bivanja živali.

 

Rok za oddajo vlog: 10. 7. 2024

Predviden je nakup enega ventilatorja in krmilne enote na upravičenca, v kolikor upravičenec potrebuje dva ventilatorja. V kolikor je potrebnih  več ventilatorjev, Mlekarna Celeia kupi največ dva ventilatorja in krmilno enoto. Razliko financira upravičenec in investicija mora biti izvedena v celoti. Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so nakup ventilatorja/ev in krmilne enote, brez montaže, gradbenih in elektroinštalacijskih del ter ostalih stroškov. Mlekarna Celeia bo za razpis v letu 2024 namenila 22.000 eur.

 

Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu

Upravičenci do teh sredstev so rejci, kateri mleko preko Kmetijskih Zadrug prodajajo mleko v Mlekarno Celeia d.o.o. . Pogoj za prijavo na razpis je, da kmetija še nima vzpostavljenega umetnega prezračevanja v hlevu. Vlagatelj podpiše ne zavezujočo izjavo, da bo mleko v Mlekarno Celeia oddajal vsaj še pet let po prejemu sredstev razpisa.

Vso razpisno dokumentacijo si lahko prenesete na spodnjih povezavah: