Optimizacija poslovnih procesov v Mlekarni Celeia d.o.o.

Mlekarna Celeia d.o.o. je na javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« uspešno pridobila sofinanciranje, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Glavni namen izboljšanja poslovnih procesov v Mlekarna Celeia je oblikovanje predloga operativnih sprememb poslovnih procesov oziroma njihovih aktivnosti, ki bodo pripomogli k boljši konkurenčnosti in doseganju poslovne odličnosti podjetja v prihodnjem obdobju.

Izboljšanje konkurenčnosti Mlekarne Celeia z izvedbo projekta bo usmerjeno na tri ključna področja:

  • Optimiranje poteka procesov
  • Učinkovito obvladovanje stroškov
  • Višja raven zagotavljanja kakovosti

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si.