Smart AI Orchestrator – Pametni načrtovalec za učinkovitejšo, trajnostno in kakovostno predelavo mleka

Dnevno načrtovanje proizvodnje (tj. mikroplaniranje) pri predelavi mleka je zapleten proces, ki zahteva različne vhodne podatke v realnem času, načrt prodaje ter poznavanje številnih procesnih omejitev povezanih z izdelki in proizvodnjo, da dar narave – mleko – predelamo v visoko kakovostne izdelke.

 

V sklopu projekta vzpostavljamo inovativno digitalno rešitev za pametno načrtovanje predelave mleka, ki temelji na tehnologiji umetne inteligence, poimenovano Smart AI Orchestrator. Cilj projekta je zagotoviti največjo možno procesno učinkovitost, varčevati z energenti in pitno vodo, pri tem pa zagotavljati visoko kakovost in varnost izdelka.

Digitalni temelji rešitve tvorijo obstoječi moduli MePIS MES in MePIS Energy produktov. Ti digitalni moduli bodo poskrbeli, da bodo procesi stabilnejši, učinkovitejši, prožnejši, brez papirja in prijaznejši do zaposlenih.

Projekt je delno sofinanciran v okviru programa I3 Evropske Unije v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št.: 101083989.

Trajanje projekta: 1.12.2023 – 28.02.2025

Konzorcijski partnerji: Mlekarna Celeia d.o.o., Metronik d.o.o.