Nadgradnja čistilne naprave in proizvodnja novih izdelkov

Nadgradnja čistilne naprave in proizvodnja novih izdelkov iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj

 

POVZETEK

Mlekarna Celeia je na javnem razpisu kandidirala za izgradnjo nove čistilne naprave za odpadne vode. Naložba je bila nujna, saj nam poleg okoljskih dejavnikov omogoča tudi, da v proizvodnjo uvedemo nove izdelke.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Zgradili bomo čistilno napravo, ki bo na lokaciji obstoječe čistilne naprave zajemala odpadno vodo ter iz odpadnih vod izločala tudi netopne delce dodatkov, ki jih uporabljamo za izdelavo novih izdelkov.

  • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
  • Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

 

POVEZAVE: