Mlekarna Celeia: Mleko in mlečni izdelki izključno brez GSO

80 let organiziranega odkupa mleka in 10 let slovenskih mlečnih izdelkov iz Arje vasi, ki so v celoti brez GSO 

Arja vas, 21. marec – V Mlekarni Celeia letos obeležujejo 80 let organiziranega odkupa mleka in 10 let od uvedbe standarda brez GSO. So edina tovrstno certificirana slovenska mlekarna, ki proizvaja mleko in mlečne izdelke izključno iz najboljšega mleka slovenskih kmetij in ki je brez gensko spremenjenih organizmov. Takšni izdelki so najbližje bio proizvodnji ter so v Avstriji in Nemčiji domala že standard. Celotno izpolnjevanje zaveze brez GSO je podvrženo strogemu in doslednemu nadzoru, ki se začne na kmetiji rejca mleka in poteka vse do končnega produkta na polnilni liniji.

Mlekarna Celeia letos obeležuje 80 let organiziranega odkupa mleka, od januarja 2012 pa proizvajajo mleko in mlečne izdelke izključno brez GSO (gensko spremenjenih organizmov) in so edina slovenska mlekarna s takšnim certifikatom. Ker je vso mleko, ki pride v njihovo mlekarno z več kot 800 kmetij iz Savinjske, Šaleške, Koroške, širše Celjske in Kozjanske regije, izključno slovensko, je ta standard dodaten porok kakovosti. »Mleko in mlečni izdelki iz sheme Pridelano/proizvedeno brez GSO so korak k okolju in potrošniku prijaznejšemu konceptu kmetovanja. S prepovedjo krmljenja molznic z gensko spremenjeno krmo (sojo) in prepovedjo uporabe gensko spremenjenih mikrobioloških kultur v predelavi mleka se segment brez GSO malce približa tudi ekološkemu kmetijstvu. Hkrati pa prispeva zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov v delu zagotavljanja beljakovinskih komponent krme bliže lokaciji reje,« razlaga prof. dr. Martina Bavec z Univerze v Mariboru.

Kratica BREZ GSO namreč pomeni, da krave ki dajejo mleko, nikoli niso uživale gensko spremenjene hrane: »Gensko spremenjena krma prihaja iz uvoza in njeno seme je bilo pred setvijo genetsko modificirano. Ta modifikacija se nikoli več ne uravnoteži, niti v pridelku, niti kot gnoj, s katerim bi gnojili kmetijske površine,« razlaga vodja nabave osnovne surovine v Mlekarni Celeia Alenka Ivanšek in dodaja: »Dobavitelji mleka Mlekarne Celeia se zavedajo pomena naše zaveze, s tem odgovornosti do sebe in naših potrošnikov, predvsem pa generacij ki nam sledijo.«

Nadzor nad izvajanjem standarda brez GSO je zelo natančen in dosleden. Certificirani so vsi njihovi dobavitelji mleka, vse zadruge in tudi mešalnice, ki prodajo specializirana krmila za krave molznice, kakor tudi celotna predelovalna veriga do vsakega končnega izdelka iz Mlekarne Celeia: »Doseganje standarda nadzoruje mednarodno primerljiva nacionalno akreditirana organizacija – Inštitut za kontrolo in certifikacijo pri Univerzi Maribor. Redno obiskujejo kmetije in preverja vodenje evidenc dokupljene in doma pridelane krme ter preverja sledljivost krmil od mešalnic,« opisuje nadzor Alenka Ivanšek in dodaja, da nadzor redno poteka tudi v proizvodnji, saj Mlekarna Celeia pri predelavi mleka v končne produkte uporablja dodatke in sadne pripravke, ki so prav tako brez GSO.

V Mlekarni Celeia so ponosni, da kot edina tovrstno certificirana slovenska mlekarna na trgu ponujajo tovrstno mleko in mlečne izdelke, kar danes osveščeni kupci prepoznavajo kot pomembno konkurenčno prednost. Tovrstni izdelki so namreč korak bližje bio izdelkom, pri katerih je osnovna zahteva, da so brez GSO: »Takšni izdelki so naprimer v sosednji Avstriji in tudi Nemčiji že skoraj standard za vso mleko,« pojasnjuje Alenka Ivanšek in dodaja: »Takšno mleko in mlečni izdelki so boljši, saj se živali ne krmijo z gensko spremenjenimi krmili, kot je npr. soja in tudi že koruza. Posledice uživanja gensko spremenjenih organizmov so namreč lahko dolgotrajne, nepopravljive, negativno vplivajo na naše zdravje, posebej dolgoročno na slabšanje plodnosti, pojavlja se več avtoimunskih bolezni, alergij in raka,« opisuje Alenka Ivanšek iz Mlekarne Celeia.

Nezanemarljiv je tudi vidik manjše obremenitve z aktivno snovjo glifosata v prehranski verigi, kjer ni prisotnih gensko spremenjenih krmil: »Praviloma so gensko spremenjene sorte poljščin odporne na to aktivno snov herbicida in zato se na poljih v praksi uporabljajo velike količine glifosata, od katerih del ostane v pridelkih za krmo živali in preko živil živalskega porekla prehaja v prehrano ljudi,« razlaga prof. dr. Martina Bavec in dodaja, da so danes  prebivalci Evrope tudi preko gensko spremenjene uvožene krme obremenjeni z njegovo prisotnostjo v telesnih tekočinah: »Slednje je pokazala januarja 2022 objavljena najnovejša znanstvena študija iz Francije in lahko zaključim, da ima danes, po 10 letih od uvedbe standarda brez GSO, morda še večji pomen za okoljsko in prehransko bolj osveščene potrošnike.«

V Mlekarni Celeia sicer letos praznujejo 80 let organiziranega odkupa slovenskega mleka v okviru Mlečne ceste, ki trenutno povezuje več kot 800 kmetij iz Savinjske, Šaleške, Koroške, širše Celjske in Kozjanske regije. Začetki delovanja mlekarne segajo v čas 2. svetovne vojne, intenzivnejši razvoj pa se je začel v povojnem času. Danes je Mlekarna Celeia največja mlekarna v slovenski lasti, ki odkupuje in predeluje le slovensko mleko, ki je v celoti brez gensko spremenjenih organizmov. Številni izdelki nosijo tudi certifikat Izbrana kakovost Slovenija.