Mlekarna Celeia prenavlja največjo sirarno v Sloveniji

Mlekarna Celeia je za prvo fazo tehnološke prenove sirarne namenila več kot 2 milijona evrov

Mlekarna Celeia je v dobrega pol leta zaključila s prvo fazo prenove največje sirarne v Sloveniji. V njej dnevno proizvedejo do 15 ton sira, ki nastaja izključno iz najboljšega mleka slovenskih kmetij brez GSO. Več kot 2 milijona evrov vredna naložba je v prvem sklopu prenove obsegala posodobitev proizvodnje, kjer poteka sirjenje in priprava sirnega zrna. Nova oprema je energetsko učinkovita in omogoča večjo avtomatizacijo proizvodnje. Ob tem pa v Mlekarni Celeia že napovedujejo naslednje korake v prenovi njihove proizvodnje sirov.

Mlekarna Celeia je naredila prvi korak v prenovi svojih proizvodnih zmogljivosti. Njihova sirarna, ki je največja v Sloveniji in kjer dnevno proizvedejo do 15 ton različnih vrst sira iz najboljšega mleka slovenskih kmetij brez GSO, je po svoji tehnološki starosti že krepko presegla predvideno življenjsko dobo. Načrt prenove tega dela proizvodnje je bil zato nujen: »V prvi fazi prenove naše sirarne smo se lotili prvega, najbolj ključnega dela proizvodnje sirov. Zamenjali smo sirarske kotle, kjer poteka sirjenje mleka in priprava sirnega zrna, ki je osnova za izdelavo sirov. Vgradili smo energetsko učinkovitejšo opremo, ki je v večji meri tudi avtomatizirana, tako bomo še lahko nadgradili kakovost naših izdelkov,« pojasnjuje direktor Mlekarne Celeia Vinko But. Naložbo, ki presega 2 milijona evrov, so financirali z lastnimi sredstvi, bančnim kreditom in nepovratnimi sredstvi ministrstva za kmetijstvo.

Prav želja po učinkovitejši proizvodnji in možnosti za še boljšo kakovost izdelkov je bila ključna pri odločitvi za prenovo: »Nosimo veliko odgovornost, saj naši siri nastajajo izključno iz najboljšega mleka slovenskih kmetij brez gensko spremenjenih organizmov, ki v Mlekarno Celeia prihaja z več kot 900 kmetij iz Savinjske, Šaleške, Koroške, širše Celjske in Kozjanske regije. Šmarski rok, Edamec, Trapist, Gauda, Dolinar, Dimar, Bio sir in Seneni sir so sinonimi za domače, slovenske sire in s tehnološko prenovo bodo le še odličnejši,« pojasnjuje vodja razvoja in produktov v Mlekarni Celeia Aleksandra Zajc.

Začetek prenove sirarne v Mlekarni Celeia pa to največjo mlekarno v lasti kmetijskih zadrug usmerja po poti novih priložnosti za razvoj ponudbe sirov: »Začeli smo pri temeljih in z nadaljevanjem obnove naslednjih faz proizvodnje, ki bo sledila, želimo trgu ponuditi nove sirne okuse, manjše serije, v sire vnesti še več lokalne note in tako dokazati, kaj vse lahko nastane, ko si medsebojno zaupajo kmetje in njihova mlekarna,« napoveduje nadaljevanje vlaganj vodja marketinga in strateškega razvoja Tomaž Arh. V Mlekarni Celeia načrtujejo, da bodo z obnovo nadaljevali tudi v prihodnjih letih, ko bodo posodobili še preostalo opremo za proizvodnjo sira.