Kmetija Flere, po domače Spodnju Hrašan

Kmetija Flere, po domače Spodnji Hrašan, je v Šmartnem ob Paki. Danes za njeno rast in razvoj skrbi Benjamin Flere z ženo Estera in otroki. V utrip življenja na kmetiji so še vedno vpeti Benjaminovi starši in oče Anton pove, da ima kmetija dolgo in pestro tradicijo. Tako na kozolcu opazimo letnico 1896, medtem ko je na hlev vtisnjena letnica 1933. Kmetija obsega 12 hektarjev obdelovalne površine, 15 hektarjev gozda, nekaj zemlje pa imajo še v najemu. Ko je oče Anton prevzel kmetijo, je štela pet glav goveda. Danes s ponosom zre v opravljeno delo, saj je čredo zelo povečal, tako da je v hlevu tudi 60 krav molznic.

Ob dolgi tradiciji in pestrem delu je kmetija Flere med domačini poznana po lastni bioplinarni za proizvodnjo elektrike in toplote, ki so jo zagnali leta 2003. Na vprašanje, kaj je vplivalo na odločitev za postavitev bioplinarne, je oče Anton odgovoril zares kratko: »Ogled dobre prakse v Avstriji.«

Oče Anton je leta 2012 kmetijo predal sinu Benjaminu. Ta si je sprva želel svojo življenjsko pot nadaljevati v strojništvu, vendar sta ga premagala tradicija in spoštovanje do že opravljenega dela. Da na kmetiji Flere prevladujejo ambiciozni načrti, napovedujejo nove investicije za prihodnja leta. Še vedno pa se bodo trudili za visoko kakovost mleka.