Kmetija Čulk, po domače pri Gril

Kmetija, ki jo domačini poznajo pod imenom pri Gril se nahaja v Malih Braslovčah. Njen nastanek in razvoj je začetke začel pisati že pred drugo svetovno vojno, kar pomeni, da je v preteklosti bilo opravljenih že mnogo kmečkih opravil, katere danes vodi gospodar Čulk Boštjan, z družino.

S spoštovanjem do zemlje in pripravljenost prijeti za vsako delo je Boštjan odraščal že v otroških letih in zato ne preseneča, da nadaljuje tradicijo družine. Pri tem mu pomaga vsa družina. Ker je na kmetiji vedno potrebno kaj postoriti sta v utrip kmetije aktivno vključena tudi Boštjanova starša.

Kmetija obsega cca. 45 ha, na kateri imajo zasajen hmelj, nekaj gozdov, medtem ko so ostale površine namenjene za pridelavo krme, saj ima kmetija povprečno 70 glav govedi; 38 krav molznic ter 32 glav mlade živine.

Pri razvoju in rasti kmetije je na prvem mestu kakovost kar potrjuje pridobljeni certifikat: Integrirane pridelave poljščin, ki pomeni, da se v delovanje kmetije vključuje naravi prijaznejši način pridelave, prizadevanje za čim manjše  obremenjevanje obdelovalnih površin ter skrb za ustrezno prehrano živali.

Vsi člani družine s ponosom zrejo v preteklost in na sledi, ki jih puščajo. S svojim delom puščajo sledi, ki so naravi prijaznejše in ponosni so na razvoj kmetije. Za prihodnost si želijo večje zavedanje uporabnikov o kakovosti živil in spodbujanje tistih ponudnikov, ki pri svojem delu upoštevajo naravi prijazen odnos ter trud ponuditi varno živilo.