EIP projekt: Seneno meso in mleko

Seneno mleko in meso pomenita alternativno možnost za ohranitev prireje mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Vzpostaviti želimo celotno proizvodno verigo in z sodobnimi prodajnimi pristopi zagotoviti dostojno ceno kmetijskih pridelkov in izdelkov.

Iščemo koristi za kmetije, ki ne škodujejo ostalim deležnikom ali prostoru.

Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti so razdeljene na 3 stebre: strategija, marketing in podpora. Mlekarna Celeia, d.o.o. aktivno sodeluje v 2 stebrih: marketing in podpora.

Steber: marketing
• komunikacija s sledenjem CGP-ja blagovne znamke,
• izvdba promocij in aktivnosti promocije,
• izvedba tržne raziskave o senenem mleku in izdelkih iz senenega mleka,
• organizacija mednarodne konference in
• oglaševanje (tiskani mediji, RTV, digitalni mediji).

Steber: podpora
• specifikacija krmljenja s senom in sestave krmnih obrokov z izobraževanjem kmetov in tehničnimi navodili,
• predavanje za kmete pridelovalce senenega mleka,
• priprava priročnika za strokovno osebje in kmete (tiskana izdaja),
• organizacija in izvedba usposabljanja za kmete in
• razvoj mlečnih izdelkov iz senenega mleka.

Splošni cilji projekta
• zagotovitev obstoja in razvoja živinorejskih kmetij na HGO območjih,
• povečati pridelavo senenega mleka za potrebe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, kot tudi industrijske predelave in
• seneno mleko narediti prepoznavno živilo, kot izdelek višje kakovosti.

Pričakovani rezultati
• vzpostavitev gospodarske družbe (partnerstva med kmeti, predelovalci in ostalimi deležniki), ki bo prevzela organiziranje in promocijo sektorja seneno mleko in meso,
• enotna shema kakovosti in certificiranja za celotno Slovenijo,
• vzpostavljena generična-kolektivna blagovna znamka,
• vzpostavljena baza ponudnikov in ponudbe senenega mleka in mesa,
• pri potrošniku dvigniti zavedanje o prednostih in boljšem okusu senenega mleka in mesa,
konstantna promocija (PR članki, socialna omrežja),
• podpora kmetovalcem pri pridelavi in predelavi senenega mleka in mesa (pisno gradivo, delavnice, predavanja, demonstracije,…),
• demonstracijske kmetije za seneno mleko in meso, (možnost strokovnega obiska ostalih pridelovalcev mleka).

Vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Partnerji: Mlekarna Celeia, d.o.o., Kmetijski inštitut Slovenije, P-ino d.o.o., Anton Kukenberger, Matej Zadravec, Žiga Kršinar, Peter Apat, Gregor Ovsenik, Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM

Začetek projekta: 19.12.2018
Konec projekta: 18.12.2021

Povezavi: *Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje *program razvoja podeželja