Nova sirarna

Opis projekta

Uvedba novih izdelkov je za Mlekarno Celeia ključnega pomena, saj je potrebno za ohranjanje in povečevanje tržnega deleža nujno vlagati v razvoj. Zaradi tega smo v mlekarni razvili nove proizvode na področju sirov, ki smo jih razvili v projektu F4F (sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šolstvo, ocenjen kot najinovativnejši projekt na področju zdrave hrane). V projektu skupaj s partnerji razvijamo prebojne funkcionalne prehranske izdelke. Na področju mlekarstva smo razvili izdelke, ki imajo povečane hranilne in funkcionalne učinkovine v mleku in mlečnih izdelkih, kar smo dosegli skozi različne postopke, med njimi celo genomsko selekcijo. Ti izdelki bodo popolna novost na trgu, seveda pa zahtevajo tudi dodatna vlaganja, saj je obstoječa sirarna zastarela in dotrajana. Zato smo v Mlekarni Celeia vložili v posamezne dele linije za izdelavo sirov. Ti proizvodni segmenti predstavljajo investicije, ki bodo kot take pripomogle k racionalizaciji stroškov, predvsem pa k dvigu kakovosti produktov, boljši tržni privlačnosti izdelkov ter širitvi radia trženja mlečnih izdelkov. Vse to bo imelo zelo pomemben vpliv na konkurenčni položaj podjetja.

Cilji projekta

Končni cilji investicije v novo tehnologijo so skladni z dolgoročno strategijo podjetja in jih delimo v šest segmentov:

  • razširiti asortiman izdelkov z novimi izdelki.
  • dvig kakovosti izdelkov;
  • povečanje produktivnosti proizvodnje in dodane vrednosti proizvodov;
  • ohraniti ali celo povečati število zaposlenih;
  • izboljšati okoljsko sliko proizvodnje podjetja;
  • Znižati stroške poslovanja.

Pričakovani rezultati

Z izvedbo nameravane investicije bomo integrirali v proizvodnjo nove izdelke. To bo dodatno pripomoglo k dopolnitvi naših dejavnosti in povečanju obsega prodaje. Pri tem bomo upoštevali želje kupcev po najvišji kakovosti izdelkov, dobavljenih ob pravem času in po konkurenčni ceni. Z realizacijo projekta bomo tako postali še bolj konkurenčni, dosegli optimalno zasedenost in učinkovitost proizvodnje v danih razmerah ter poslovali s pozitivnim trendom tudi v prihodnje.

Več na:
www.program-podezelja.si
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm