Družini prijazno podjetje

V zavedanju, da motivirani in zadovoljni sodelavci tudi soustvarjajo uspeh podjetja smo v Mlekarni Celeia sprejeli sklop aktivnosti za njihovo zadovoljstvo, kar smo nadgradili s polnim certifikatom Družini prijazno podjetje.

Odnos do zaposlenih

Usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja je velik izziv sodobne družbe. To še posebej velja za današnji čas, ko zaradi poklicnih obremenitev vedno več časa preživimo na delovnem mestu. V zavedanju, da motivirani in zadovoljni sodelavci tudi soustvarjajo uspeh podjetja smo v Mlekarni Celeia sprejeli sklop aktivnosti za njihovo zadovoljstvo, kar smo nadgradili s polnim certifikatom Družini prijazno podjetje.

Ker je nenehna strokovna in osebna rast ena izmed naših prioritet, kjer uresničujemo politiko odprtih vrat ter spoštljivo in sproščeno medsebojno komuniciranje, smo se zavezali med zaposlenimi še naprej spodbujati timsko delo ter jim zagotavljati delovne pogoje, ki spodbujajo strokovnost, ustvarjalnost, inovativnost in izobraževanje. Našim zaposlenim bomo na ta način še naprej stali ob strani pri uspešnem združevanju poklicnega in zasebnega življenja.

Vodilo pri našem delu je misel, da zmagovalec ni tisti, ki vedno zmaga in nikoli ne pade, temveč tisti, ki nikoli ne odneha in zmeraj vstane.

Odnos do dela

” V Mlekarni Celeia, odgovorno in kakovostno opravljamo svoje delo in se zavedamo svojega doprinosa k doseganju zastavljenih ciljev podjetja. Delujemo načrtovano, usmerjeno in skladno s sprejeto strategijo podjetja. Zaokrožen delovni proces obsega pravilno načrtovanje nalog, učinkovito spremljanje uresničevanja ter oblikovanje ukrepov za doseganje dogovorjenih merljivih ciljev. Zavedamo se pomembnosti vsake etapne zmage. Sposobni smo pohvaliti in sprejeti pohvalo. Prizadevamo si za nenehne izboljšave in napredek, tako v poslovanju, kot v medsebojnih odnosih.

KAKOVOST JE NAŠ NAJBOLJŠI IZDELEK, POSLEDICA TRADICIJE IN KLJUČ DO USPEHA – VČERAJ, DANES IN JUTRI. USPELO NAM BO!

ARJA VAS, 2.4.2016
MARJAN JAKOB, DIREKTOR

Mlečna kraljica

Tradicionalni natečaj za Mlečno kraljico ZELENE DOLINE Slovenije

Slovensko mlekarstvo jamči potrošniku za kakovostne mlečne izdelke, ki so narejeni iz kakovostnega in zdravega mleka. Zaposleni v mlekarstvu posedujejo obilo znanja in izkušenj pri proizvodnji in predelavi mleka ter razpolagajo s sodobno opremo, s katero zagotavljajo kvalitetne in varne izdelke.

Da bi pomen domačih mlečnih izdelkov lahko približali kar najširšemu krogu ljudi, v Mlekarni Celeia že 12 let izvajamo natečaj za  ponovno Mlečno kraljico ZELENE DOLINE Slovenije.

 

Kolesarski maraton

Ljubitelji kolesarstva, ki uživate v v naravi in v družbi družine oziroma prijateljev, prisrčno vabljeni na tradicionalni letni rekreativni kolesarski maraton ZELENE DOLINE.

Skrb za okolje

Spoštujemo naravne vrednote

Ena najbolj prepoznavnih značilnosti Slovenije je ohranjena narava in naša odgovornost je, da jo s svojimi dejanji zavarujemo. S tem v Mlekarni Celeia spoštujemo naravne vrednote, ki združujejo vso naravno dediščino, od gozdov do rek, jezer, potokov, obale in slapov do podzemnih jam.

Aktivno prispevamo k ohranjanju narave

Letno v Sloveniji proizvedemo 449 kg odpadkov na prebivalca (vir: MOP). Večina teh odpadkov pristane na odlagališčih. Z ločevanjem odpadkov že uporabljene surovine predelamo v nove in jim tako omogočimo nov življenjski cikel. Z malo truda lahko pripomoremo k zmanjšanju porabe naravnih virov in energije ter pomagamo ohranjati naravo in okolje za prihodnje generacije.

Če bi vsi porabil toliko surovin, kot jih porabimo na Zahodu, bi za življenje potrebovali še dodatne štiri Zemlje. Ker pa imamo le eno in je ta zato toliko bolj dragocena, v Mlekarni Celeia aktivno prispevamo k njenemu ohranjanju.

 • Prizadevamo si za premišljeno in varčno izrabo naravnih virov.
 • Pri proizvodnji uporabljamo okolju prijazne tehnologije in se trudimo, da bi z zmanjšanjem odpadkov ter manjšo porabo vode in energije čim manj obremenjevali okolje.
 • Smo spoštljivi do okolja, kar med drugim dokazuje tudi mednarodni certifikat ravnanja z okoljem ISO 14001.
 • Sprejeta okoljska politika je politika vseh zaposlenih. V njej izražamo osnovna načela naše okoljevarstvene miselnosti. S pomočjo proaktivnega notranjega in zunanjega komuniciranja, ozaveščanja in usposabljanja razvijamo ekološko zavest vseh udeležencev v poslovnem procesu.
 • Skrb za okolje pomeni skrb za prihodnost. In zavest, da s svojim delovanjem aktivno sodelujemo pri varovanju okolja vodi podjetje Mlekarno Celeia k uporabi okolju prijazne embalaže. S prenovo blagovne znamke Zelene Doline smo poudariti svojo odgovornost do narave in naravnega, medtem ko kupci jogurtov Zelene Doline, polnjenih v lončke s kartonskim ovojem, z ločevanjem odpadkov, potrjujemo odgovoren odnos do varovanja okolja.


Lončki s kartonskim ovojem so okolju prijaznejši ker:

 • imajo manjšo težo od običajnih lončkov in je zaradi tega uporabljeno do 50 % manj plastike,
 • je zaradi manj uporabljene plastike okolje manj obremenjeno,
 • je kartonska etiketa, ki je ovita okoli lončka in predstavlja 50 % nosilnosti celotnega lončka, sestavljena iz približno 90 % recikliranega papirja,
 • je za okolje papir kot odpadek veliko manj obremenjujoč kot plastika,
 • je kartonska etiketa na lonček prilepljena samo na enem mestu, kar omogoča enostavno ločevanje odpadkov.
 • Ločite kartonsko etiketo in jo odložite med papir, ki je v primerjavi z ostalimi embalažnimi materiali enostavneje razgradljiv.
 • Lonček pred odlaganjem umijte, sploščite in odložite med plastiko.
 • Z doslednim in odgovornim ločevanjem odpadkov poskrbite za naravo.

 

Okolju prijazna embalaža naših jogurtov

Pomagajte nam ohraniti naravo!

Ločite kartonsko etiketo in jo odložite med papir, ki je v primerjavi z ostalimi embalažnimi materiali enostavneje razgradljiv.  Lonček pred odlaganjem umijte, sploščite in odložite med plastiko. Z doslednim in odgovornim ločevanjem odpadkov poskrbite za naravo.

Ekološke oznake

Danes je na tržišču mnogo izdelkov, ki so v okolju prijaznejši embalaži. To velja tudi za mlečne izdelke Zelene Doline. Kako ravnati z embalažo, razlagajo naslednji ekološki simboli:

Znak opozarja, da je potrebno embalažo zavreči na primerno mesto. Z vzpostavitvijo sistema za ravnanje z odpadno embalažo je primerno mesto ustrezni zabojnik oz. zbiralnica
Trikotnik je mednarodni simbol, ki pomeni, da izdelek lahko recikliramo. Praviloma je sredi trikotnika napisana številka, spodaj pa je kratica, ki označuje vrsto materiala.

Strnimo svoje znanje in zavedanje o pomenu varovanja okolja.

Narava nam bo hvaležna!